STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży zaprasza uczniów lubuskich szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji Internetowego Konkursu BRD. Konkurs będzie zorganizowany w listopadzie, a polegał będzie na odpowiedzi na kolejno pojawiające się pytania. Pierwsze pytanie pojawi się na naszej stronie internetowej w poniedziałek 2 listopada 2020 r. Więcej informacji można przeczytać w Regulaminie Konkursu. Bardzo prosimy koleżanki i kolegów nauczycieli o przekazanie swoim uczniom z klas IV-VIII informacji o Konkursie i zachęcenie do wzięcia udziału. Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie informacji w sąsiednich szkołach. Trudny okres pandemii nie może wpływać negatywnie na przygotowanie uczniów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, dlatego zachęcamy do skorzystania z okazji i przypomnienia sobie zasad i przepisów. Pamiętajmy, że BRD w dzisiejszych czasach jest tak samo ważne jak umiejętność czytania i pisania. Na najlepszych czekają cenne nagrody. Konkurs organizowany jest we współpracy z WORD Zielona Góra, WORD Gorzów Wlkp. oraz przy wsparciu Kuratorium Oświaty.

Na stronie Lubuskiego Kuratorium Oświaty pojawiło się zaproszenie dla nauczycieli na szkolenie w zakresie BRD organizowane przez Krajową Radę BRD. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli zajmujących się w szkole tematami BRD. Jednak skorzystać z oferty powinni przede wszystkim nauczyciele rozpoczynający pracę, osoby o niewielkim stażu w tym zakresie, a także Ci, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia. Do udziału w szkoleniu namawiamy także nauczycieli doświadczonych. Warto skorzystać, gdyż szkolenie jest bezpłatne, a w zakresie szkolenia jest dostęp do e-learningu z tego zakresu. Informacja jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

Namawiamy do niezwłocznego zgłoszenia się, gdyż szkolenie odbędzie się w naszym województwie tylko raz, a liczba miejsc jest ograniczona. Proszę też w miarę możliwości rozpowszechnić tę informację wśród znajomych nauczycieli i dyrektorów szkół.

Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom edukacji. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Materiał można znaleźć na naszej stronie:

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ